Aktivitet dhe shërbimet

Aktivitet fetare

 • Falja e Namazeve Ditore – Rëndësia e përditshmërisë spirituale përmes faljes së pesë namazeve.
 • Namazi i Xhumasë dhe i Bajrameve – Përqafimi i namazit të xhumasë dhe faljes së namazeve të bajramit si momente të veçanta bashkimi.
 • Edukimi Fetar për Fëmijë – Programet e dedikuara për mësim-besimin dhe zhvillimin shpirtëror të të rinjve.
 • Mësimi i Gjuhës Shqipe – Kursi i gjuhës shqipe për fëmijë, një urë lidhëse me trashëgiminë dhe identitetin kulturor.
 • Mësimi i Kuranit – Sesionet e ndara për meshkuj dhe femra për të mësuar dhe kuptuar më thellë Kuranin, udhëhequr nga imami dhe mualimja.
 • Ligjëratat Javore – Takime të rregullta për meshkuj dhe femra për të thelluar njohuritë fetare dhe diskutuar tema aktuale.
 • Rubrika e Pyetjeve dhe Përgjigjeve – Një hapësirë për të adresuar pyetjet fetare dhe të ndërtuar një komunitet më të informuar.
 • Programet e Ramazanit – Aktivitete të veçanta që theksojnë rëndësinë e muajit të Ramazanit, duke përfshirë iftaret, teraviet dhe mësimet rreth agjërimit.
 • Tribuna Fetare dhe Edukative  – Organizimi i tribunave që trajtojnë çështje të ndryshme fetare dhe edukative, që synojnë nxitjen e reflektimit dhe dialogut.
 • Manifestimet e Ditëve të Shënuara – Festimet dhe kujtimet e ditëve të rëndësishme si Israja dhe Miraxhi, viti i ri Hixhri dhe Mevludi, që ndihmojnë në ruajtjen e historisë dhe traditave tona.
 • Organizimi i Haxhit dhe Umrës – Mbështetja dhe organizimi për ata që dëshirojnë të kryejnë haxhin ose umrën, duke u ofruar udhëzime dhe shoqëri gjatë kësaj udhëtimi shpirtëror.

Aktivitet kulturore

Manifestim për 17 Shkurtin : Një ngjarje për të festuar dhe përkujtuar Pavarësinë e Kosovës, me aktivitete që pasqyrojnë rrugëtimin historik dhe krenarinë kombëtare.

Manifestim për 28 Nëntorin : Organizim i aktiviteteve në nderim të Ditës së Flamurit, ku bashkësia jonë rifreskon kujtimet e luftës për liri dhe pavarësi të Shqipërisë.

Aktivitete Kulturore të Gruas : Një seri evenimentesh që vlerësojnë dhe promovojnë kontributin e gruas në shoqëri, art, kulturë dhe fusha të tjera të jetës.

Botim të Librave : Nisma për të botuar vepra të reja që pasurojnë fondin letrar me tema të ndryshme, duke përfshirë edhe aspektin edukativ dhe kulturor.

Promovim i Librave me Karakter Fetar dhe Kombëtar : Organizim i eventeve të posaçme për të promovuar libra që trajtojnë çështje të rëndësishme fetare dhe të identitetit kombëtar, duke ofruar një platformë për diskutime dhe ndarje njohurish.

Kuiz Diturie :  Organizimi i kuizave të diturisë për të nxitur mësimin dhe këmbimin e informacioneve në një mjedis argëtues dhe edukativ.

Trajnime : Zhvillimi i trajnimeve në fusha të ndryshme, me qëllim të rritjes së kapaciteteve individuale dhe grupore, duke u përqendruar në zhvillimin personal dhe profesional.

Aktivitet Shoqërore

Plani i Bashkëpunimeve dhe Aktiviteteve Sociale

 • Bashkëpunim me Institucionet Vendore Zvicerane dhe me Ato në Vendlindje: Synimi ynë është të forcojmë lidhjet me institucionet vendore në Zvicër si dhe ato në vendet tona të origjinës, duke nxitur shkëmbimin kulturor dhe mbështetjen reciproke.
 • Bashkëpunim me Qendrat Shqiptare në Mbarë Zvicrën: Ne angazhohemi të ndërtojmë dhe të thellojmë bashkëpunimin me qendrat dhe organizatat shqiptare në të gjithë Zvicrën, duke promovuar unitetin dhe bashkëpunimin mes komunitetit tonë.
 • Bashkëpunim me Qendrat e Komuniteteve të Tjera në Kantonin Vaud: Jemi të përkushtuar në krijimin e një rrjeti të bashkëpunimit me qendrat e komuniteteve të ndryshme në Kantonin Vaud, duke shkëmbyer përvoja dhe duke organizuar aktivitete të përbashkëta që promovojnë diversitetin dhe harmoninë shoqërore.
 • Organizim i Darkave Shoqërore Çdo Muaj:  Çdo muaj do të organizojmë mbrëmje shoqërore që ofrojnë mundësi për anëtarët e komunitetit të ndërveprojnë, të njihen dhe të krijojnë lidhje të reja në një ambient miqësor dhe të ngrohtë.
 • Organizim i Iftarëve të Ramazanit : Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, do të organizojmë iftarë të përbashkët që sjellin së bashku besimtarët për të thyer agjërimin, duke ndarë momente frymëzuese dhe duke thelluar lidhjet shpirtërore.
 • Vlerësime Institucionale : Angazhimi ynë është të kryejmë vlerësime të rregullta institucionale për të siguruar që veprimtaritë dhe bashkëpunimet tona të jenë në përputhje me objektivat dhe standardet më të larta, duke kontribuar pozitivisht në komunitet dhe në shoqërinë në tërësi.

Aktivitet rekreative

Aktivitete Sportive: Ne do të organizojmë një sërë aktivitetesh sportive për të gjitha grupmoshat, me qëllim të promovimit të shëndetit, fitnesit dhe bashkëpunimit nëpër lojë. Këto aktivitete ofrojnë një mundësi të shkëlqyer për anëtarët e komunitetit të marrin pjesë aktivisht dhe të ndërtojnë lidhje të forta shoqërore.

Turnir Vjetor në Futboll: Çdo vit, do të organizojmë një turnir futbolli që synon të bashkojë lojtarë dhe tifozë nga të gjitha moshat dhe sfondet. Ky turnir jo vetëm që rrit ndjenjën e komunitetit, por gjithashtu ofron një platformë për talentet lokale të tregojnë aftësitë e tyre.

Piknik për Fëmijë e të Rritur: Organizimi i piknikeve të përbashkëta për fëmijë dhe të rritur do të jetë një pjesë thelbësore e kalendarit tonë vjetor. Këto ngjarje sociale do të ofrojnë mundësi për familjet të kalojnë kohë së bashku në natyrë, të njihen me njëri-tjetrin në një mjedis joformal dhe të krijojnë kujtime të paharrueshme.

Aktivitet Shoqërore

Kurorëzim Sipas Normave Islame: Ne ofrojmë organizimin e ceremonive të martesës që përmbushin të gjitha kërkesat dhe normat islame. Kjo përfshin këshillimin nga imami për të siguruar që çiftet të kuptojnë dhe të zbatojnë mësimet islame në jetën e tyre të përbashkët.

Sigurim për Shërbime Mortore dhe Transport të Funeralit për në Vendlindje: Ofrimi i ndihmës dhe mbështetjes në rastin e humbjes së një të dashuri është një pjesë thelbësore e shërbimeve tona. Kjo përfshin sigurimin e shërbimeve mortore që respektojnë praktikat islame, si dhe ndihmën për transportin e trupit të ndjerë në vendlindje, nëse kërkohet.

Këshilla dhe Shërbime të Tjera nga Imami: Imami ynë është i disponueshëm për të ofruar këshillim dhe udhëzim në çështje të ndryshme fetare dhe personale. Kjo mund të përfshijë këshillim për jetën familjare, zgjidhjen e konflikteve, udhëzim shpirtëror, dhe mësimet islame rreth çështjeve të ndryshme të jetës.

Shërbime dhe Asistencë nga Kryesia e Qendrës: Kryesia e qendrës është gjithmonë e angazhuar për të ofruar mbështetje dhe asistencë të ndryshme anëtarëve të komunitetit. Kjo përfshin organizimin e aktiviteteve dhe programeve që përmbushin nevojat e komunitetit, si dhe ofrimin e një platforme për ndarjen e informacionit dhe resurset që ndihmojnë në përballjen me sfidat e jetës së përditshme.

  Aktivitet bamirësie

  Ndërtim të Shtëpive: Angazhimi ynë përfshin ndërtimin e shtëpive për ata që janë në nevojë, ofruar si një formë e rëndësishme e mbështetjes sociale. Ky program synon të sigurojë strehim të sigurt dhe të qëndrueshëm për familjet e prekura nga varfëria ose fatkeqësitë natyrore.

  Ndihma të Tjera Materiale: Programi ynë përfshin gjithashtu shpërndarjen e ndihmave materiale si ushqime, veshje, dhe furnizime shkollore për ata që kanë më së shumti nevojë. Këto ndihma janë të destinuara të lehtësojnë barrën ekonomike dhe të sigurojnë mbështetje themelore.

  Zeqati, Fitrati dhe Kurbanat: Ne administrojmë zeqatin (një formë obligative e bamirësisë në Islam), fitratin (ndihma e dhënë gjatë festës së Bajramit të Fitrit), dhe organizimin e kurbanëve (sakrifica e kafshëve gjatë Eid al-Adha) si pjesë e përpjekjeve tona për të ndarë dhe për të ndihmuar nevojtarët. Këto praktika jo vetëm që forcojnë solidaritetin dhe ndjenjën e përkujdesjes në komunitet, por gjithashtu ndihmojnë në përmbushjen e nevojave të atyre që janë në pozita më të vështira.

  CICRA

  Qendrës Shqiptare për Integrim, Kulturë dhe Religjion në Lozanë
  Centre Albanais pour l'Intégration, la Culture et la Religion à Lausanne

  Chemin du Couchant 4
  1022 Chavannes-près-Renens

  info@cicra.ch

  +41 21 691 00 35
  +41 76 615 18 00

  Rreth nesh

  Historiku

  Kryesia

  Imami

  Statusi i CICRA-së

  Antarisa

  Botimet

  Xhamia në Lozanë

  Aktivitetet dhe shërbimet

  Ditët fetare në vitin 2024

  Bëhu anëtar

  Kontakt

  Leximi dhe mësimi i Kuranit

  Kurani është libri i shenjtë i Islamit, një burim i palëkundur udhëzimi për besimtarët në të gjithë botën. Ai përmban fjalët e Allahut, të zbritura nëpërmjet Profetit Muhammed (paqja qoftë mbi të), dhe shërben si udhërrëfyes për jetën, duke ofruar mësime për moralitetin, adhurimin dhe shoqërinë.

  SHKARKO
  KURANIN E MADHËRISHËM