Kryesia e Qendrës Shqiptare për Integrim, Kulturë dhe Religjion
2022 – 2026

Fehim ef. ABAZI

Kryetar - Imam

Visar IGRISHTA

Nën-kryetar

Hatim MAZREKU

Kordinator

Nusret BEKIRI

Zëdhënës

Rami BAFTIAJ

Përgjegjës për organizime

Halil HOXHA

Kontabilitst

Shkodran MEMETI

Sekretar

Organi mbikqyrës dhe verifikus

Xhevdet LIMANI

Shemsi AJRULI

Erzen SUSURI

Abedin DEMA

Saqip MAKSUTI

CICRA

Qendrës Shqiptare për Integrim, Kulturë dhe Religjion në Lozanë
Centre Albanais pour l'Intégration, la Culture et la Religion à Lausanne

Chemin du Couchant 4
1022 Chavannes-près-Renens

info@cicra.ch

+41 21 691 00 35
+41 76 615 18 00

Rreth nesh

Historiku

Kryesia

Imami

Statusi i CICRA-së

Antarisa

Botimet

Xhamia në Lozanë

Aktivitetet dhe shërbimet

Ditët fetare në vitin 2024

Bëhu anëtar

Kontakt

Leximi dhe mësimi i Kuranit

Kurani është libri i shenjtë i Islamit, një burim i palëkundur udhëzimi për besimtarët në të gjithë botën. Ai përmban fjalët e Allahut, të zbritura nëpërmjet Profetit Muhammed (paqja qoftë mbi të), dhe shërben si udhërrëfyes për jetën, duke ofruar mësime për moralitetin, adhurimin dhe shoqërinë.

SHKARKO
KURANIN E MADHËRISHËM