Fehim ef. ABAZI

Imam dhe Kryetar i Qendrës Shqiptare për Integrim, Kulturë dhe Religjion në Lozanë

I lindur me 29 Maj 1977
I martuar, 4 fëmijë

Tel: 076 615 18 00
E-mail fehim.abazi@cicra.ch

Eksperienca profesionale
 • 2005 – 2013 Imam në vendin e lindjes(Kosovë
 • 2006 – 2013 Kryeimam në Këshillin e Bashkësisë Islame në Viti (Kosovë)
 • 2008 – 2013 Anëtar i Kuvendit të Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës
 • 2008 – 2013 Anëtar i komisionit kushtetues në kuader të Kuvendit të Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës.
 • 2008 – 2013 Anëtar në komisionin për shqyrtimin e anëkesave dhe kërkesave në kuader të Kuvendit të Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës
 • 2009 – 2010 Profesor i lëndës së Tefsirit në *Medresen e Mesme Alauddin* paralelja e ndarë në Gjilan.
 • 2013 deri në ditët e sotme – Imam në » Qendren Islame Shqiptare në Lozanë të Zvicrës »
 • 2014 deri në ditët e sotme – Anëtar i Kryesisë së Bashkësisë Islame Shqiptare në Zvicër.
 • 2018 – 2020 Kryetarë i Bashkësisë Islame Shqiptare në Zvicer
 • 2020 – 2021 – Nënkryetar i komunitetit Musliman Shqiptar në Zvicër.
 • 2022 deri në ditët e sotme – Nëkryetar i parë i komunitetit Musliman Shqiptar në Zvicër
Aktivitetet dhe Seminaret
 • 2007 – 2008 – Imam në xhamin« Paqa` në Basel -Zvicer
 • 2008 – Trajnim në SHBA me temën”Besimi dhe Komuniteti” organizuar nga Instituti
  për Trajnim dhe Zhvillin, Amherst,Massachusett,SHBA.(ITD).I financuar nga Byroja për Edukim dhe Çështje Kulturore të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara.
 • 2008 – Imam në xhamin« Paqa` në Basel -Zvicer
 • 2009 – Imam në xhamin Drita në Pratteln -Zvicer
 • 2009 – Trajnim në seminarin njëjavor me temën “Rreth rrugës së të mësuarit të Kuranit dhe shkencave të tij” organizuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës
 • 2010 – Trajnim në seminarin 10 ditor në Ankara të Turqisë me temën”Si të indetifikojm problemet në shoqëri” organizuar nga Dijaneti i Turqisë(Bashkësia Islame e Turqisë) 2010.
 • 2011 – Trajnim në seminarin njëjavor me temën“Si ta njohim Islamin”organizuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës në bashkëpunim me “Muslim World League”
 • 2011 – Trajnim në seminarin njëjavor me temën“Metodat e Komunikimit me të Tjerët” organizuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës në bashkëpunim me “Kolegjin e Mbretit Abdul Aziz për Komunikim Shtetëror”
Shkollimi dhe Formimi
 • 1984 – 1992 – Shkollën fillore në vendlindje (Kosovë)
 • 1993 – 1997 – Shkollën e Mesme: “Medresja e Mesme Alauddin” – Prishtinë (Kosovë)
 • 1998 – 2005 – Fakulteti:Bazat e Fesë -drejtimi Besimi dhe Filozofija. -Universitetit i El’Azherit në Kairo-Egjypt
 • 2014 – Kurs i gjuhës frange, Lausanne
 • 2016 – Kurs i gjuhës frange në shkollën Agora, Lausanne
 • 2017 – Shtëpia e gjuhëve në Univerzitetin e Geneves
Gjuhët
 • Gjuhë Shqipe – gjuhë amtare
 • Gjuhën arabe – njohuri shume të mira në të shkruar dhe të folur
 • Gjuhën Boshnjake–njohuri te mjaftueshme
 • Gjuhën angleze–njohuri elementare
 • Gjuhë frenge

CICRA

Qendrës Shqiptare për Integrim, Kulturë dhe Religjion në Lozanë
Centre Albanais pour l'Intégration, la Culture et la Religion à Lausanne

Chemin du Couchant 4
1022 Chavannes-près-Renens

info@cicra.ch

+41 21 691 00 35
+41 76 615 18 00

Rreth nesh

Historiku

Kryesia

Imami

Statusi i CICRA-së

Antarisa

Botimet

Xhamia në Lozanë

Aktivitetet dhe shërbimet

Ditët fetare në vitin 2024

Bëhu anëtar

Kontakt

Leximi dhe mësimi i Kuranit

Kurani është libri i shenjtë i Islamit, një burim i palëkundur udhëzimi për besimtarët në të gjithë botën. Ai përmban fjalët e Allahut, të zbritura nëpërmjet Profetit Muhammed (paqja qoftë mbi të), dhe shërben si udhërrëfyes për jetën, duke ofruar mësime për moralitetin, adhurimin dhe shoqërinë.

SHKARKO
KURANIN E MADHËRISHËM